Книги

Сергей Бородин
Самарқан төбесіндегі жұлдыздар. Бірінші кітап. Ақсақ Темір

Сергей Бородиннің «Самарқан төбесіндегі жұлдыздар» романы автордың Шығыс халықтарының тарихы, мінез-құлқы мен әдет-ғұрпын терең зерттеуден кейін жазылған туынды. Роман кейіпкері Ақсақ Темір адамзат тарихындағы ең қатыгез жаулап алушылардың бірі, оны Әлем Билеушісі деп те атаған. Оның шиеленісті оқиғаға толы ғұмыры Орта Азия ғана емес, басқа да көптеген елдер тарихында өз ізін қалдырды. Роман оқиғасы ауқымды тарихи уақытты қамтиды. Темір (Тамерлан) Орданың жер қайысқан қолын талқандап, қаншама мемлекеттің бекінісін үйіндіге айналдырды, Үндістан мен Иранның қалаларын басып алды.  

Сергей Бородин
Звезды над Самаркандом. Книга первая. Хромой Тимур

Роман «Звезды над Самаркандом» Сергея Бородина явился плодом глубокого изучения автором истории, быта и нравов народов Востока. Герой романа Хромой Тимур, один из жесточайших в истории человечества завоевателей, звался Повелителем Вселенной. Жизнь его, полная напряженных событий, оставила глубокий след в истории как Средней Азии, так и многих других стран. Действие романа развивается на широком историческом фоне. Тимур (Тамерлан) разгромил ордынские полчища, превратил в развалины крепости многих государств, захватил города Индии и Ирана. 

Ільяс Есенберлин
Ғашықтар

Роман жастардың өмірі туралы баяндайды. Романның қайшылығы мінездер қақтығысына құралған, ал кейіпкерлердің ішкі өмірі, қызығушылықтары, шығармашылық еңбегі біздің жастардың жаңа қоғамның адамдары екенін таны­тады.

Ильяс Есенберлин
Влюбленные

Роман рассказывает о жизни молодежи Казахстана. Коллизия романа построена на столкновении характеров, а внутренняя жизнь героев, их интересы, творческий труд показывают наших молодых современников как людей нового общества.

Бауыржан Момышұлы
Cоғыс психологиясы

Кеңес және шетелдік қаламгерлер Б. Момышұлын Мәскеу түбіндегі ұрыста (бұл туралы А.Бектің «Волоколамск тас жолы» романында баяндалған) өзінің батылдығының арқасында жауынгерлерді жауға қарсы шабуылға көтерген аты аңызға айналған комбат, сондай-ақ «Артымызда Мәскеу» (1958), «Генерал Панфилов» (1963), Абай атындағы Қазақ ССР Мемлекеттік сыйлығын алған «Біздің семья»  (1976) тәрізді кітаптар авторы ретінде жақсы таниды. 
Кітапқа Б. Момышұлының 1943–1945 жж. ғалымдар, жазушылар, жа­уынгерлер мен саяси қызметкерлер алдында сөйлеген сөздері, дәрістері, басынан өткен оқиғаларға, Ұлы Отан соғысының психологиясына жауынгерлік, қаламгерлік, педагогтық көзқарасы жайлы кейбір хаттары енді.

Бауыржан Момышулы
Психология войны

Советские и зарубежные писатели хорошо знают Момышулы как легендарного комбата, личной храбростью поднимавшего бойцов в атаку в битве под Москвой (об этом рассказывается в романе А. Бека «Волоколамское шоссе»), а также как автора книг «За нами Москва» (1958), «Генерал Панфилов» (1963), «Наша семья» (1976), удостоенной Государственной премии Казахской ССР имени Абая.
В книгу вошли речи, лекции, выступления Б. Момышулы перед учеными, писателями, бойцами и политработниками в 1943–1945 гг., некоторые письма, раскрывающие взгляды воина, писателя и педагога на психологию Великой Отечественной войны, на все пережитое.

Джон Мэн
Шыңғыс ханның көшбасшылық құпиясы

Танымал ағылшын тарихшысы әрі саяхатшы Джон Мэннің «Шыңғыс хан­ның көшбасшылық құпиясы» атты кітабы тұңғыш рет орыс тілді және қазақ тілді оқырманның назарына ұсынылып отыр. Автор Шыңғыс ханның ғаламдық ауқымдағы мақсатты көздеген ұлы қолбасы екенін қарапайым әрі түсінікті тілмен жеткізеді. Шыңғыс ханның өмірбаянын терең білуі авторға оның табысқа жетуінің негізгі кілтін жеңіл шешіп беруге жол ашады. Шың­ғыс ханның сондай тұлға болуына не нәрсе ықпал етті? Бүгінгі заманның көш­басшылары одан нені үйренуі тиіс? Автор бұл сұрақтарға тосын жауап береді. Және шығарманың өн бойында Джон Мэннің көшбасшылық туралы заманауи ғылымды жетік меңгергені аңғарылады.

Әбді-Жәмил Нұрпейс
Соңғы парыз

Бүгінде адамзат баласының алдында екі мәселе тұр: біріншісі дүниежүзілік соғыс, екіншісі – экологиялық апат. Ал енді адамзат баласының бойында белең алған рухани күйзеліс одан да қауіптірек болуы мүмкін.
Заманымыздың аса көрнекті жазушысы Әбді-Жәмил Нұрпейстің бұрындары оқырманға «Сең», «Парыз», «Соңғы парыз» атымен белгілі болған роман дилогиясында Арал теңізінің трагедиясы ғана емес, осы жан түршігерлік трагедияның адамдардың жан дүниесінде қалдырып кеткен рухани әсері жан-жақты әңгіме болады.
Адамзат тарихының нәзік жібі қай замандардан бастау алатынын, қай тұста үзілерін білмейтініміз секілді, адам-пенденің қамшының сабындай қысқа ғұмыры қаншама айлар мен жылдардан, каншама күндер мен түндерден тұратынын кім біліп, кім санап жатыр? Роман-дилогияның негізгі арқауы ретінде осындай бір күн мен бір түннің оқиғасы алынған. Небәрі бір күн мен бір түн. Бірақ... Бірақ ол қандай күн, қандай түн десеңші?

Абди-Жамил Нурпеисов
Последний долг

Сегодня перед человечеством стоят две глобальные проблемы. Одна из них – возможная мировая война. Вторая – мировая экологическая катастрофа. Однако духовный кризис, набравший большую силу в современном мире – и, не кажется ли вам, читатель, особенно в Старом Свете, – может оказаться еще опаснее.
В своей дилогии, получившей известность под названием «Последний долг», крупнейший писатель современности Абди-Жамил Нурпеисов повествует не только о трагедии «внутреннего» Аральского моря, но и делает объектом многогранного сказа духовные последствия этой душераздирающей трагедии, которые нашли место и во внутреннем мире человека.
Мы, кажется, не знаем, в каких временах берет начало тонкая нить истории человечества. И когда она оборвется? И кто интересовался, кто занимался подсчетом того, из скольких месяцев и лет, дней и ночей состоит короткая, словно рукоять камчи, жизнь человека? За сюжетную основу романа-дилогии взяты события одного дня и одной ночи. Всего одного дня и одной ночи. Однако... Задайтесь вопросом, какого же дня? И какой же ночи?

Ільяс Есенберлин
Алтын Орда

Ілияс Есенберлиннің «Алтын Орда» тарихи роман-трилогиясы ерте заман кезеңдерін баяндайды, соған қарамастан, ол қазақ халқының этногенезін дамыту және оның болашақ мемлекеттілігін қалыптастыру үшін аса маңызды мәнге ие.
Моңғол шапқыншылығы Қазақстан халқының дамуына кері әсер етіп, әртүрлі регрес­сия үдерістері пайда болып, қалалық мәдениет баяулағанымен, Алтын Орда кезеңінде алғаш рет интеграциялық үдерістер мүмкіндігі болды, еуразиялық дала мәдениетін тасымалдаушыларының өзара кең әрекеттесуі мен өзара әсеріне қол жеткізді.
Қазақстан халқы мұсылмандық Шығыс, Еуропа, Қытаймен қарым-қатынас жасау мүмкін­дігіне ие болды, алғаш рет бұрын шашыраңқы тайпаларды біріктіру мүмкіндігі туды, дала заңнамасы енгізілді.
Ілияс Есенберлин  ̶ қазақ әдебиетінде алғаш рет Алтын Орданың гүлдену және құлдырау кезеңдерінің жекелеген тарихи материалдарын жүйелендіре алды.
Тарихи оқиғалардың шынайы серпінін эпостық ауқыммен суреттеп, сол дәуірдегі Ұлы Дала адамдарының қайталанбас бейнелерін сомдады.

Где купить?

Издательская политика

Издательство
Книжный клуб
публикует книги
по трем
направлениям
  1. Non-fiction

    Работы, которые предлагают новые идеи и подходы к личностному и профессиональному росту. Книги о лидерстве, финансах, деловых переговорах и так далее – все они являются практичными инструментами в ежедневной работе и при стратегическом планировании.

  2. Художественная литература

    Настоящая литература требует работы читателя над своим внутренним миром, а потому не является развлечением. После каждой сильной книги читатель может не стать лучше, но он точно становится другим. Внутреннее преображение при вдумчивом чтении – вот главная ценность художественного вымысла.

  3. Детская литература

    Хорошая детская книга приглашает детей в мир печатного слова. Книги – это ступеньки, по которым малыши, начав идти однажды, будут идти через всю свою жизнь. Первые книги – самые важные, наше издательство понимает это, и поэтому со всей ответственностью выбирает авторов к изданию.

О нас

Библиотека интеллектуала – это рабочий инструмент, необходимый для решения поставленных задач.

 

Издательство Книжный клуб выпускает художественную литературу и книги в жанре non-fiction, которые займут на вашей полке достойное место.

Культура и интеллектуальная инфраструктура страны в первую очередь зависят от того, какие книги попадают на полки магазинов, и какого качества литература формирует мир идей в стране. В связи с этим целью Издательства Книжный клуб является пополнение фонда литературного наследия Казахстана качественными книгами.

Подбирая авторов для издания, Издательство Книжный клуб исходит из идеи, что книги могут говорить из разных времен и условий, но все они должны быть актуальными сегодняшнему дню. Также мы считаем важным дать голос тем авторам, которые давно не переиздавались или выходили небольшим тиражом.

В настоящее время мы издали книги, «Секреты лидерства Чингисхана; 21 пример управления государством» британского автора Джона Мэна, произведения грузинского писателя-классика Нодара Думбадзе «Кукарача», а также казахстанский бестселлер «Служение нации» Сейдахмета Куттыкадама с предисловием от «последнего казаха» Герольда Бельгера. Этот список будет пополняться.

Контакты

+7 707 838 57 16

 

kclub.almaty@gmail.com

 

г. Алматы,
ул. Хусаинова, 225

 

Мы в социальных сетях:

Напишите нам

И мы обязательно ответим на ваши вопросы.

 

*Мы не рассылаем спам.