Книги

Джон Мэн
Шыңғыс ханның көшбасшылық құпиясы

Танымал ағылшын тарихшысы әрі саяхатшы Джон Мэннің «Шыңғыс хан­ның көшбасшылық құпиясы» атты кітабы тұңғыш рет орыс тілді және қазақ тілді оқырманның назарына ұсынылып отыр. Автор Шыңғыс ханның ғаламдық ауқымдағы мақсатты көздеген ұлы қолбасы екенін қарапайым әрі түсінікті тілмен жеткізеді. Шыңғыс ханның өмірбаянын терең білуі авторға оның табысқа жетуінің негізгі кілтін жеңіл шешіп беруге жол ашады. Шың­ғыс ханның сондай тұлға болуына не нәрсе ықпал етті? Бүгінгі заманның көш­басшылары одан нені үйренуі тиіс? Автор бұл сұрақтарға тосын жауап береді. Және шығарманың өн бойында Джон Мэннің көшбасшылық туралы заманауи ғылымды жетік меңгергені аңғарылады.

Әбді-Жәмил Нұрпейс
Соңғы парыз

Бүгінде адамзат баласының алдында екі мәселе тұр: біріншісі дүниежүзілік соғыс, екіншісі – экологиялық апат. Ал енді адамзат баласының бойында белең алған рухани күйзеліс одан да қауіптірек болуы мүмкін.
Заманымыздың аса көрнекті жазушысы Әбді-Жәмил Нұрпейстің бұрындары оқырманға «Сең», «Парыз», «Соңғы парыз» атымен белгілі болған роман дилогиясында Арал теңізінің трагедиясы ғана емес, осы жан түршігерлік трагедияның адамдардың жан дүниесінде қалдырып кеткен рухани әсері жан-жақты әңгіме болады.
Адамзат тарихының нәзік жібі қай замандардан бастау алатынын, қай тұста үзілерін білмейтініміз секілді, адам-пенденің қамшының сабындай қысқа ғұмыры қаншама айлар мен жылдардан, каншама күндер мен түндерден тұратынын кім біліп, кім санап жатыр? Роман-дилогияның негізгі арқауы ретінде осындай бір күн мен бір түннің оқиғасы алынған. Небәрі бір күн мен бір түн. Бірақ... Бірақ ол қандай күн, қандай түн десеңші?

Абди-Жамил Нурпеисов
Последний долг

Сегодня перед человечеством стоят две глобальные проблемы. Одна из них – возможная мировая война. Вторая – мировая экологическая катастрофа. Однако духовный кризис, набравший большую силу в современном мире – и, не кажется ли вам, читатель, особенно в Старом Свете, – может оказаться еще опаснее.
В своей дилогии, получившей известность под названием «Последний долг», крупнейший писатель современности Абди-Жамил Нурпеисов повествует не только о трагедии «внутреннего» Аральского моря, но и делает объектом многогранного сказа духовные последствия этой душераздирающей трагедии, которые нашли место и во внутреннем мире человека.
Мы, кажется, не знаем, в каких временах берет начало тонкая нить истории человечества. И когда она оборвется? И кто интересовался, кто занимался подсчетом того, из скольких месяцев и лет, дней и ночей состоит короткая, словно рукоять камчи, жизнь человека? За сюжетную основу романа-дилогии взяты события одного дня и одной ночи. Всего одного дня и одной ночи. Однако... Задайтесь вопросом, какого же дня? И какой же ночи?

Ільяс Есенберлин
Алтын Орда

Ілияс Есенберлиннің «Алтын Орда» тарихи роман-трилогиясы ерте заман кезеңдерін баяндайды, соған қарамастан, ол қазақ халқының этногенезін дамыту және оның болашақ мемлекеттілігін қалыптастыру үшін аса маңызды мәнге ие.
Моңғол шапқыншылығы Қазақстан халқының дамуына кері әсер етіп, әртүрлі регрес­сия үдерістері пайда болып, қалалық мәдениет баяулағанымен, Алтын Орда кезеңінде алғаш рет интеграциялық үдерістер мүмкіндігі болды, еуразиялық дала мәдениетін тасымалдаушыларының өзара кең әрекеттесуі мен өзара әсеріне қол жеткізді.
Қазақстан халқы мұсылмандық Шығыс, Еуропа, Қытаймен қарым-қатынас жасау мүмкін­дігіне ие болды, алғаш рет бұрын шашыраңқы тайпаларды біріктіру мүмкіндігі туды, дала заңнамасы енгізілді.
Ілияс Есенберлин  ̶ қазақ әдебиетінде алғаш рет Алтын Орданың гүлдену және құлдырау кезеңдерінің жекелеген тарихи материалдарын жүйелендіре алды.
Тарихи оқиғалардың шынайы серпінін эпостық ауқыммен суреттеп, сол дәуірдегі Ұлы Дала адамдарының қайталанбас бейнелерін сомдады.

Ильяс Есенберлин
Золотая Орда

Историческая роман-трилогия Ильяса Есенберлина «Золотая Орда», рассказывающая о периоде весьма далеких лет, и тем не менее, имеющем исключительно важное значение для развития этногенеза казахского народа и становления его будущей государственности.
Хотя монгольское нашествие отрицательно сказалось на общественном развитии народа Казахстана, возникли различные процессы регресса, затормозилась городская культура, тем не менее в период Золотой Орды впервые стали возможны интеграционные процессы, достигнуто широкое взаимодействие и взаимовлияние носителей евразийской степной культуры. Население Казахстана получило большую возможность общения с мусульманским Востоком, Европой, Китаем, стимулировались международные торговые связи.
Огромное значение в период Золотой Орды имело привнесение монголами идеи центральной власти, впервые стало возможным объединение ранее разрозненных племен, было введено степное законодательство.
Ильяс Есенберлин – впервые в казахской литературе сумел систематизировать отдельные исторические материалы сложнейшего периода расцвета и падения Золотой Орды. С эпическим размахом отобразить реальный динамизм исторических событий, создать неповторимые образы людей Великой степи той эпохи.
 

Әбді-Жәмил Нұрпейс
КАН мен ТЕР

Бұл романның алғашқы басылымы бұдан жарты ғасыр бұрын шыққан. Сонда шығармадағы қатігездікпен және көз жасымен, адасулармен және жоғалтулармен, жарықпен және түнекпен, санаға сәуле түсумен және сағымдармен құны төленген қақтығыстар ХХ ғасыр басталуымен бітердей көрінген. Сол замандағы адамдардың көрген азап, бейнеттері ақыр соңында зейнетпен марапатталып, бақытқа адал жолмен жететін.
ХХІ ғасыр келді, ол да махаббат, құмарлық, ана болу сияқты, даңққұмарлық, екіжүзділік, ақымақтық пен өтірік сияқты мәңгілік болып шықты,
Сонымен, тағдырдың шынайы жаратушысы кім және оқиғалар барысын кім басқарады – адамның өзі ме, әлде романда айтылғандай, «адамның басы Алланың добы» ма, бәрі де өтеді, бәрі де оралады, әр адамның өмірін бір тылсым күш билегені ме сонда?
Қазіргі заманның ең ірі прозашысы, КСРО Мемлекеттік сыйлығының лауреаты Әбді-Жәміл Нұрпейістің трилогиясы философиялық ой-толғаныстарының тереңдігімен, өзіндік ұлттық мінез-құлық бейнесімен және тұжырымдарының қатаң айқындығымен ерекшеленеді.
Кітап көпшілік оқырманға арналады.

Абди-Жамил Нурпеисов
КРОВЬ и ПОТ

Первое издание этого романа вышло почти полвека назад. Тогда казалось: конфликты произведения исчерпаны началом XX века. Оплачены его жестокостью и слезами, блужданиями и потерями, светом и мраком, прозрениями и миражами. Мытарства людей тех времен в конце концов вознаграждены пусть зыбкой, но верной дорогой к счастью.
Наступил XXI век, и, оказалось, они вечны, как любовь, страсть, материнство, как честолюбие, коварство, глупость и ложь. Так кто же истинный творец судьбы и кто вершит ходом событий – сам человек или, говоря словами романа, «голова человека Аллаху – мяч», и все проходит и все возвращается, и над каждой жизнью царит рок?
Трилогию крупнейшего прозаика современности, лауреата Государственной премии СССР Абди-Жамила Нурпеисова отличает глубина философских размышлений, четкость в изображении самобытных национальных характеров, жесткая определенность выводов.

Ільяс Есенберлин
Мұхиттан өткен қайық

«Мұхиттан өткен қайық» – Қазақ КСР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, қазақ әдебиетінде ең көп (17) роман жазған қаламгер Ілияс Есенберлиннің көп қырлы жарқын шығармасы. Автор энциклопедиялық терең білімі, ұшқыр ойы және қарымды қаламымен өз халқының дәуірлер қатпарын қамтитын кең ауқымды тарихи шығармалар жазды. Ол туындылары туған жерінде көптің көңілін баурап, жүрегін жаулады, әрі  көптеген тілдерге аударылып, бүкіл әлемге тарады. 
Алайда, мына «Мұхиттан өткен қайық» өмірбаяндық романы туралы олай айта алмаймыз. Өйткені, ол 1960 жылдардың аяғында бір демде жазылғанымен, әрі қарай... отыз жылға жуық уақыт жарияланбады. Бақытсыз сәбидің өз әке-шешесінің сүйікті перзентіне айналғаны тәрізді, өзекті өртер үміті іспетті шығармасында жазушы өзінің өмірге құштарлығы мен халқын қалтқысыз қалай сүйгенін жасырмай жайып салған екен.
Есенберлин көбінесе маңызды кейіпкерлерінің бейнесін ойша тірілтіп, олардың тағдырларын жүрегінің сүзгісінен өткізіп, олар бастан кешкен тарихи оқиғалар ортасында өзі жүргендей, алыста қалған өткен замандарға жи-жиі еніп кететін. Бұл оған сол замандар жайлы өзінше ой түйіндеуге мүмкіндік берді. Бәлкім сондықтан жазушының соңғы романы – «Мұхиттан өткен қайық» соншалықты адамгершілікке толы, әрі  нәзік те айқын жазылса керек.
Бұл басылым – тек авторды еске алу және талантына тағзым ету ғана емес, сонымен қатар, қазақ әдебиетінің бір тұлғасына қатысты әділдікті қалпына келтіру жолының жалғасы десек те болады.
 

Ильяс Есенберлин
Лодка, переплывающая океан

«Лодка, переплывающая океан» – яркое многоплановое полотно Ильяса Есенберлина, лауреата Государственной премии Казахской ССР, творца, написавшего наибольшее количество романов (17) в казахской литературе. Автор обладал энциклопедическими знаниями, острым умом и пером, создав целый ряд исторически масштабных произведений, охватывающих эпохальные пласты своего народа. Они пользуются заслуженной популярностью и любовью на родине, издаются по всему миру и переведены на многие языки.
Увы, этого не скажешь об автобиографичном романе «Лодка, переплывающая океан». Он написан на одном дыхании в конце 1960-х годов. А дальше... не издавался почти тридцать лет. Как несчастливое дитя становится любимым ребенком родителя, так и произведение – принесшее писателю горечь несбывшихся надежд, – показывает, насколько Есенберлин любил жизнь и свой народ, не стесняясь показывать их во всех ипостасях.
Он часто с головой уходил в далекое прошлое, пропускал через сердце судьбы своих истоически значимых героев и вживался в их образы. Это позволяло Есенберлину своеобразно, по-своему осмысливать современность. Возможно, поэтому так тонко, прозорливо и человечно написана «Лодка...», последний роман писателя. Настоящее издание – не только дань памяти и таланту, но и продолжение восстановления справедливости к одному из столпов казахской литературы.

Ільяс Есенберлин
Көшпенділер

Ільяс Есенберлиннің шығармашылығында атақты «Көшпенділер» трилогиясы негізгі орын алады, ол эпикалық құлаш-қарымымен, оқиғалардың серпінділігімен, қазақ тарихының жанды әрі қайталанбас тұлғаларының бейнесімен, тілінің шанайылығымен және айқындылығымен ерекшеленеді.

Трилогия тарихта ешқандай «жоғалып кетулердің» болмағанын, осы ғасырлардың бәрінде де қазақ халқы өзінің ежелгі жерінде өмір сүріп, еңбек еткенін сенімді түрде көрсетеді.

Ильяс Есенберлин
Кочевники

Трилогия Ильяса Есенберлина – многотомное, многоплановое произведение, воссоздающее историю казахского народа с ХV века до середины ХIХ века. В нем показан процесс объединения казахских племен после распада империи Тимура, борьба с иноземными завоевателями и дается историческое обоснование добровольного присоединения в XVIII веке Казахстана к России.

Александр Бек
Арпалыс (Волоколамск тас жолы)

Бұл шығарманың басты кейіпкерлері – Панфилов дивизиясындағы жеке батальонның жауынгерлері. Батальонды ұлты қазақ, комбат – Бауыржан Момышұлы басқарады. Бұрынғы артеллерист, батарея командирі, жаяу әскерлер батальонын басқарып көрмеген Бауыржан үшін 1941-ші жыл әскери шеберлігін шыңдау мектебі болды. Оған өз сарбаздарының тағдырын шешуге, жан-жақтан жиналған әр алуан адамдарды өз ырқына бағындырып, бәрінің басын біріктіріп, жұмылған жұдырықтай етуіне тура келеді. Қорғана жүріп, тайсалмай шайқасуы нәтижесінде  Момышұлының батальоны Панфилов дивизиясындағы резервтік күшке айналады және жаудың күш-қуатын мейлінше әлсіретіп, оның Волоколамск ауданынан Мәскеуге шабуылдауын тежей тұруға жауынгерлік тапсырма алады. 
Адамдар шығыны мен майдандағы күрделі ахуалға қарамастан, батальон берілген тапсырманы  абыроймен атқарып шығады. 

Бақытжан Момышұлы, Юрий Серебрянский
Қара Жұлдыз

Бұл романның басты кейіпкері, айрықша белгі – қара жұлдыз тәрізді меңмен өмірге келген Қара Жұлдыз есімді ханзада. Данышпан ақсақалдар байыпты да байқампаз баланың өсе келе ұзақ сапарға шығып, жан тазалау, ағару жолын іздейтінін болжайды. Алайда ол жол – жауынгердің де, тақуаның да жолы емес еді. Қара Жұлдыз ханзада ержетер жасқа жетер-жетпестен, қасына өзін тәрбиелеген сүт-анасы – қаншық қасқыр мен қорғанышы, тәлімгері ақжал бөріні ертіп, әке шаңырағын артқа тастайды. Олар бір әлемнен бір әлемге өте жүріп, әр әлемнен өздеріне бір өнеге табады. Ұзақ жолдан жүріп өткен ханзада өзінің қаншалықты өзгергенін, мақсатқа жету жолының қаншалықты ауырлығын, әр кездескен әлем оны өзіне жақын тартатынын да, алыстатынын да ұғынады.  «Классикалық сюжетке» қарамастан, автор (Б. Момышұлы) дәстүрлі кейіптеулер мен әсіреулерді өзінің жаңа бояуларымен, қисынды бұрылыстармен толықтырып, және осы заманның метафоралық мәніне терең дендей отырып, әрлей алған (Ю. Серебрянский). 

Бахытжан Момышулы, Юрий Серебрянский
Чёрная Звезда

Главный герой истории, принц по имени Кара Жолдос, родился с особой отметкой – родинкой в форме черной звезды. Спокойному, наблюдательному мальчику мудрецы предрекают долгий путь в поисках просветления. Но это не путь воина и не путь монаха. Едва став юношей, принц Черная звезда покидает отчий дом в сопровождении спутников, воспитавших его, – волчицы-кормилицы и волка-защитника. Отряд продвигается от одного мира к другому, открывая что-то в каждом из них как для себя, так и в себе. Пройдя долгий путь, принц осознает, насколько он изменился и насколько труден путь к цели, когда каждый следующий мир может как приблизить ее, так и отдалить. Несмотря на «классический сюжет», авторам удалось дополнить его собственными новыми красками и углами преломления, углубляясь в традиционные образы и аллегории (Б. Момыш­улы) и прибегая к метафорическому осмыслению современного мира (Ю. Серебрянский). 

Александр Бек
Волоколамское шоссе

Главные действующие лица повествования – бойцы отдельно взятого батальона из дивизии Панфилова. Батальоном командует комбат, казах по национальности – Баурджана Момыш-Улы. Для Баурджана, бывшего артеллериста, командира батареи, не имевшего опыта командования пехотным батальоном, 1941 год становится школой военного мастерства. Ему приходится решать судьбы своих солдат, объединить массу разрозненных людей в единый организм – боеспособную единицу, подчинить их своей воле. В результате отчаянных оборонительных боев батальон Момыш-Улы становится резервным в дивизии Панфилова и получает боевую задачу – как можно сильнее измотать врага и замедлить его наступление на Москву в районе Волоколамска, С поставленной задачей батальон справляется, несмотря на людские потери и сложнейшую ситуацию на фронте.

Сейдахмет Құттықадам
Ұлтқа қызмет ету: мемлекет басқарудың әлемдік 10 мысалы

Бұл кітапта өз отанына жасаған игі істерін тек отандастары ғана емес, дүниежүзі қауымдастығы мойындаған үздік реформатор-мемлекет басшылары жайлы әңгімеленеді. Мемлекеттік және коммерциялық ұйымдардың жоғары және орта буын басшыларына арналған. Сондай-ақ,ол саясаттанушыларға, журналистерге, экономистерге, студенттер мен мемлекет басқару мәселелерін зерттеушілердің барлығына да қызықты. Экономикалық комментарийлері бар.

Магомед-Расул
Отец Пророка

Действие романа происходит в ауле потомственных кузнецов Лачин. Непросто складывается судьба главного героя Масандила Чупанова. И хотя в книге выход из душевного разлада герой находит, осознав общественно значимую цель – сохранение древнего народного искусства, все же тема любви в романе проходит красной нитью.

Магомед-Расул
Чужой муж

Внутренний мир человека, сложности и своеобразие человеческих отношений, судеб, характеров неизменно привлекают Магомед-Расула – одного из ведущих даргинских прозаиков. Оставаться человеком при любых обстоятельствах, сохранить благородство души, невзирая ни на какие трудности, помнить о своих корнях – таков основной мотив произведений, вошедших в книгу.

Чингиз Айтматов
Материнское поле

В книге выдающегося киргизского писателя Чингиза Айтматова мы собрали его лучшие  повести и рассказы.

Книга предназначена для широкого круга читателей.

Чингиз Айтматов
Белый пароход

В книге выдающегося киргизского писателя Чингиза Айтматова мы собрали его лучшие  повести и рассказы.

Книга предназначена для широкого круга читателей.

Где купить?

Издательская политика

Издательство
Книжный клуб
публикует книги
по трем
направлениям
  1. Non-fiction

    Работы, которые предлагают новые идеи и подходы к личностному и профессиональному росту. Книги о лидерстве, финансах, деловых переговорах и так далее – все они являются практичными инструментами в ежедневной работе и при стратегическом планировании.

  2. Художественная литература

    Настоящая литература требует работы читателя над своим внутренним миром, а потому не является развлечением. После каждой сильной книги читатель может не стать лучше, но он точно становится другим. Внутреннее преображение при вдумчивом чтении – вот главная ценность художественного вымысла.

  3. Детская литература

    Хорошая детская книга приглашает детей в мир печатного слова. Книги – это ступеньки, по которым малыши, начав идти однажды, будут идти через всю свою жизнь. Первые книги – самые важные, наше издательство понимает это, и поэтому со всей ответственностью выбирает авторов к изданию.

О нас

Библиотека интеллектуала – это рабочий инструмент, необходимый для решения поставленных задач.

 

Издательство Книжный клуб выпускает художественную литературу и книги в жанре non-fiction, которые займут на вашей полке достойное место.

Культура и интеллектуальная инфраструктура страны в первую очередь зависят от того, какие книги попадают на полки магазинов, и какого качества литература формирует мир идей в стране. В связи с этим целью Издательства Книжный клуб является пополнение фонда литературного наследия Казахстана качественными книгами.

Подбирая авторов для издания, Издательство Книжный клуб исходит из идеи, что книги могут говорить из разных времен и условий, но все они должны быть актуальными сегодняшнему дню. Также мы считаем важным дать голос тем авторам, которые давно не переиздавались или выходили небольшим тиражом.

В настоящее время мы издали книги, «Секреты лидерства Чингисхана; 21 пример управления государством» британского автора Джона Мэна, произведения грузинского писателя-классика Нодара Думбадзе «Кукарача», а также казахстанский бестселлер «Служение нации» Сейдахмета Куттыкадама с предисловием от «последнего казаха» Герольда Бельгера. Этот список будет пополняться.

Контакты

+7 707 838 57 16

 

kclub.almaty@gmail.com

 

г. Алматы,
ул. Хусаинова, 225

 

Мы в социальных сетях:

Напишите нам

И мы обязательно ответим на ваши вопросы.

 

*Мы не рассылаем спам.