Ұлтқа қызмет ету: мемлекет басқарудың әлемдік 10 мысалы

Primary tabs

Secondary tabs

TokenМән
[node:comment]1
[node:nid]19
[node:content-type]Книга
[node:content-type:i18n-description]
[node:content-type:edit-url]http://kclub.kz/kz/admin/structure/types/manage/book
[node:content-type:machine-name]book
[node:content-type:i18n-name]Книга
[node:content-type:name]Книга
[node:content-type:node-count]26
[node:content-type:description]
[node:revision]
[node:changed]Жм, 03/29/2019 - 12:16
[node:changed:long]Жұма, March 29, 2019 - 12:16
[node:changed:medium]Жм, 03/29/2019 - 12:16
[node:changed:raw]1553840200
[node:changed:short]03/29/2019 - 12:16
[node:changed:since]2 years 8 months
[node:changed:custom:?]
[node:created]Жм, 03/29/2019 - 12:15
[node:created:long]Жұма, March 29, 2019 - 12:15
[node:created:medium]Жм, 03/29/2019 - 12:15
[node:created:raw]1553840142
[node:created:short]03/29/2019 - 12:15
[node:created:since]2 years 8 months
[node:created:custom:?]
[node:edit-url]http://kclub.kz/kz/node/19/edit
[node:field-isbn]978-601-80498-0-4
[node:field_isbn]978-601-80498-0-4
[node:field-image:?]
[node:field_image]
[node:field_inline_image]
[node:field-inline-image:?]
[node:is-new]false
[node:comment-count-new]
[node:original]
[node:promote]false
[node:vid]19
[node:log]
[node:sticky]false
[node:summary]
[node:field_tags]
[node:field-tags]
[node:source]
[node:url]http://kclub.kz/kz/node/19
[node:url:absolute]http://kclub.kz/kz/node/19
[node:url:args]node, 19
[node:url:args:first]node
[node:url:args:join:?]
[node:url:args:join-path]node/19
[node:url:args:keys]0, 1
[node:url:args:keys:first]0
[node:url:args:keys:join:?]
[node:url:args:keys:join-path]0/1
[node:url:args:keys:last]1
[node:url:args:keys:reversed]1, 0
[node:url:args:keys:value:?]
[node:url:args:keys:count]2
[node:url:args:last]19
[node:url:args:reversed]19, node
[node:url:args:reversed:first]19
[node:url:args:reversed:join:?]
[node:url:args:reversed:join-path]19/node
[node:url:args:reversed:keys]1, 0
[node:url:args:reversed:last]node
[node:url:args:reversed:value:?]
[node:url:args:reversed:count]2
[node:url:args:value:?]
[node:url:args:count]2
[node:url:brief]kclub.kz/kz/node/19
[node:url:relative]/kz/node/19
[node:url:unaliased]http://kclub.kz/kz/node/19
[node:url:unaliased:absolute]http://kclub.kz/kz/node/19
[node:url:unaliased:args]node, 19
[node:url:unaliased:args:first]node
[node:url:unaliased:args:join:?]
[node:url:unaliased:args:join-path]node/19
[node:url:unaliased:args:keys]0, 1
[node:url:unaliased:args:last]19
[node:url:unaliased:args:reversed]19, node
[node:url:unaliased:args:value:?]
[node:url:unaliased:args:count]2
[node:url:unaliased:brief]kclub.kz/kz/node/19
[node:url:unaliased:relative]/kz/node/19
[node:url:unaliased:path]node/19
[node:url:path]node/19
[node:author]admin
[node:author:theme]kclubkz
[node:author:edit-url]http://kclub.kz/kz/user/1/edit
[node:author:mail]kclub.almaty@gmail.com
[node:author:last-login]Дс, 12/06/2021 - 13:31
[node:author:original]
[node:author:url]http://kclub.kz/kz/users/admin
[node:author:url:absolute]http://kclub.kz/kz/users/admin
[node:author:url:args]users, admin
[node:author:url:args:first]users
[node:author:url:args:join:?]
[node:author:url:args:join-path]users/admin
[node:author:url:args:keys]0, 1
[node:author:url:args:last]admin
[node:author:url:args:reversed]admin, users
[node:author:url:args:value:?]
[node:author:url:args:count]2
[node:author:url:brief]kclub.kz/kz/users/admin
[node:author:url:relative]/kz/users/admin
[node:author:url:unaliased]http://kclub.kz/kz/user/1
[node:author:url:unaliased:absolute]http://kclub.kz/kz/user/1
[node:author:url:unaliased:args]user, 1
[node:author:url:unaliased:brief]kclub.kz/kz/user/1
[node:author:url:unaliased:relative]/kz/user/1
[node:author:url:unaliased:path]user/1
[node:author:url:path]users/admin
[node:author:name]admin
[node:author:status]Белсенді
[node:author:roles]тіркелген пайдаланушы, administrator
[node:author:roles:first]тіркелген пайдаланушы
[node:author:roles:join:?]
[node:author:roles:join-path]tirkelgen-paydalanushy/administrator
[node:author:roles:keys]2, 3
[node:author:roles:keys:first]2
[node:author:roles:keys:join:?]
[node:author:roles:keys:join-path]2/3
[node:author:roles:keys:last]3
[node:author:roles:keys:reversed]3, 2
[node:author:roles:keys:value:?]
[node:author:roles:keys:count]2
[node:author:roles:last]administrator
[node:author:roles:reversed]administrator, тіркелген пайдаланушы
[node:author:roles:reversed:first]administrator
[node:author:roles:reversed:join:?]
[node:author:roles:reversed:join-path]administrator/tirkelgen-paydalanushy
[node:author:roles:reversed:keys]3, 2
[node:author:roles:reversed:last]тіркелген пайдаланушы
[node:author:roles:reversed:value:?]
[node:author:roles:reversed:count]2
[node:author:roles:value:?]
[node:author:roles:count]2
[node:author:last-access]Дс, 12/06/2021 - 13:34
[node:author:last-access:long]Дүйсенбі, December 6, 2021 - 13:34
[node:author:last-access:medium]Дс, 12/06/2021 - 13:34
[node:author:last-access:raw]1638776071
[node:author:last-access:short]12/06/2021 - 13:34
[node:author:last-access:since]2 days 16 hours
[node:author:last-access:custom:?]
[node:author:picture]
[node:author:picture:basename]
[node:author:picture:extension]
[node:author:picture:fid]
[node:author:picture:size-raw]
[node:author:picture:ffp-extension-original]
[node:author:picture:ffp-name-only]
[node:author:picture:name]
[node:author:picture:ffp-name-only-original]
[node:author:picture:size]
[node:author:picture:mime]
[node:author:picture:original]
[node:author:picture:owner]
[node:author:picture:url]
[node:author:picture:path]
[node:author:picture:timestamp]
[node:author:uid]1
[node:author:created]Бс, 03/30/2017 - 16:11
[node:author:created:long]Бейсенбі, March 30, 2017 - 16:11
[node:author:created:medium]Бс, 03/30/2017 - 16:11
[node:author:created:raw]1490868660
[node:author:created:short]03/30/2017 - 16:11
[node:author:created:since]4 years 8 months
[node:author:created:custom:?]
[node:field_author]Сейдахмет Құттықадам
[node:field-author]Сейдахмет Құттықадам
[node:field-author:0]Сейдахмет Құттықадам
[node:field-author:0:parents-all]Сейдахмет Құттықадам
[node:field-author:0:parents-all:1]
[node:field-author:0:parents-all:2]
[node:field-author:0:parents-all:3]
[node:field-author:0:i18n-description]
[node:field-author:0:edit-url]http://kclub.kz/kz/taxonomy/term/15/edit
[node:field-author:0:i18n-name]Сейдахмет Құттықадам
[node:field-author:0:localized-name]Сейдахмет Құттықадам
[node:field-author:0:original]
[node:field-author:0:parent]
[node:field-author:0:i18n-parent]
[node:field-author:0:root]
[node:field-author:0:tid]15
[node:field-author:0:url]http://kclub.kz/kz/authors/seydahmet-kuttykadam-0
[node:field-author:0:url:absolute]http://kclub.kz/kz/authors/seydahmet-kuttykadam-0
[node:field-author:0:url:args]authors, seydahmet-kuttykadam-0
[node:field-author:0:url:brief]kclub.kz/kz/authors/seydahmet-kuttykadam-0
[node:field-author:0:url:relative]/kz/authors/seydahmet-kuttykadam-0
[node:field-author:0:url:unaliased]http://kclub.kz/kz/taxonomy/term/15
[node:field-author:0:url:path]authors/seydahmet-kuttykadam-0
[node:field-author:0:vocabulary]Авторы
[node:field-author:0:vocabulary:i18n-description]
[node:field-author:0:vocabulary:edit-url]http://kclub.kz/kz/admin/structure/taxonomy/authors/edit
[node:field-author:0:vocabulary:machine-name]authors
[node:field-author:0:vocabulary:i18n-name]Авторы
[node:field-author:0:vocabulary:original]
[node:field-author:0:vocabulary:term-count]15
[node:field-author:0:vocabulary:name]Авторы
[node:field-author:0:vocabulary:node-count]26
[node:field-author:0:vocabulary:description]
[node:field-author:0:vocabulary:vid]4
[node:field-author:0:i18n-vocabulary]Авторы
[node:field-author:0:i18n-vocabulary:i18n-description]
[node:field-author:0:i18n-vocabulary:edit-url]
[node:field-author:0:i18n-vocabulary:machine-name]
[node:field-author:0:i18n-vocabulary:i18n-name]
[node:field-author:0:i18n-vocabulary:original]
[node:field-author:0:i18n-vocabulary:term-count]
[node:field-author:0:i18n-vocabulary:name]
[node:field-author:0:i18n-vocabulary:node-count]
[node:field-author:0:i18n-vocabulary:description]
[node:field-author:0:i18n-vocabulary:vid]
[node:field-author:0:parents]
[node:field-author:0:name]Сейдахмет Құттықадам
[node:field-author:0:node-count]1
[node:field-author:0:weight]0
[node:field-author:0:description]
[node:field-author:1]
[node:field-author:2]
[node:field-author:3]
[node:field_teaser]

Бұл кітапта өз отанына жасаған игі істерін тек отандастары ғана емес, дүниежүзі қауымдастығы мойындаған үздік реформатор-мемлекет басшылары жайлы әңгімеленеді. Мемлекеттік және коммерциялық ұйымдардың жоғары және орта буын басшыларына арналған. Сондай-ақ,ол саясаттанушыларға, журналистерге, экономистерге, студенттер мен мемлекет басқару мәселелерін зерттеушілердің барлығына да қызықты. Экономикалық комментарийлері бар.

[node:field-teaser:?]
[node:title]Ұлтқа қызмет ету: мемлекет басқарудың әлемдік 10 мысалы
[node:field_weight]
[node:field-weight]
[node:field-year-of-publishing]2019
[node:field_year_of_publishing]2019
[node:status]Жарияланған
[node:field-edition]ТОО "Издательство Книжный клуб"
[node:field_edition]ТОО "Издательство Книжный клуб"
[node:field-page-count]472
[node:field_page_count]472
[node:body:?]
[node:field_cover_image]http://kclub.kz/files/images/covers/19/cover-obl-nation-kz.png
[node:field-cover-image:?]
[node:field-description:?]
[node:field_description]
[node:field-foreword:?]
[node:field_foreword]

Бұл кітаптың екі басылымы тез таралды. Ал оқырмандардың сұранысы азаймады, сондықтан үшінші басылымды мейлінше көп таралыммен шығаруға шешім қабылданды. Кітаптың негізгі мазмұны сақталды, бірақ бірінші басылымнан бері 8 жылдан астам уақыт өтті және менің бірнеше кейіпкерім – Маргарет Тэтчер, Ли Куан Ю және Нельсон Мандела бұл өмірден кетті. Сондықтан, мен олардың соңғы күндері туралы біраз қосымша жаздым. 2009 жылы мен елді және әлемді өзгерткен Польшадағы атақты дөңгелек үстелге арналған Гданьскі конференциясына қатысып, Лех Валенсаға жолықтым. Алған әсерлеріммен, мен Валенса туралы эссені толықтырдым. Сонымен бітті. Егер осы кітабым саясаткерлерге, саясаттанушыларға, қоғам қайраткерлеріне және саясатқа қызығушылық танытатын барлық адамға қиын жағдайларда осы әлемнің ұлы мемлекеттерін басқару әдістерін тануға көмектесетін болса, мен қуаныштымын. Кітаптың қайта басылуына қамқорлық жасаған Арзыгүл Азмұқановаға үлкен алғысымды білдіремін.

[node:field_book_preview]http://kclub.kz/files/images/book-preview/19/sluzhenie-nacii-kazahskiy-yazyk-v-pechat-dlya-kursiva-010319-page-018.jpg, http://kclub.kz/files/images/book-preview/19/sluzhenie-nacii-kazahskiy-yazyk-v-pechat-dlya-kursiva-010319-page-019.jpg, http://kclub.kz/files/images/book-preview/19/sluzhenie-nacii-kazahskiy-yazyk-v-pechat-dlya-kursiva-010319-page-058.jpg, http://kclub.kz/files/images/book-preview/19/sluzhenie-nacii-kazahskiy-yazyk-v-pechat-dlya-kursiva-010319-page-059.jpg, http://kclub.kz/files/images/book-preview/19/sluzhenie-nacii-kazahskiy-yazyk-v-pechat-dlya-kursiva-010319-page-101.jpg, http://kclub.kz/files/images/book-preview/19/sluzhenie-nacii-kazahskiy-yazyk-v-pechat-dlya-kursiva-010319-page-102.jpg, http://kclub.kz/files/images/book-preview/19/sluzhenie-nacii-kazahskiy-yazyk-v-pechat-dlya-kursiva-010319-page-139.jpg, http://kclub.kz/files/images/book-preview/19/sluzhenie-nacii-kazahskiy-yazyk-v-pechat-dlya-kursiva-010319-page-140.jpg, http://kclub.kz/files/images/book-preview/19/sluzhenie-nacii-kazahskiy-yazyk-v-pechat-dlya-kursiva-010319-page-191.jpg, http://kclub.kz/files/images/book-preview/19/sluzhenie-nacii-kazahskiy-yazyk-v-pechat-dlya-kursiva-010319-page-192.jpg, http://kclub.kz/files/images/book-preview/19/sluzhenie-nacii-kazahskiy-yazyk-v-pechat-dlya-kursiva-010319-page-230.jpg, http://kclub.kz/files/images/book-preview/19/sluzhenie-nacii-kazahskiy-yazyk-v-pechat-dlya-kursiva-010319-page-231.jpg, http://kclub.kz/files/images/book-preview/19/sluzhenie-nacii-kazahskiy-yazyk-v-pechat-dlya-kursiva-010319-page-271.jpg, http://kclub.kz/files/images/book-preview/19/sluzhenie-nacii-kazahskiy-yazyk-v-pechat-dlya-kursiva-010319-page-272.jpg, http://kclub.kz/files/images/book-preview/19/sluzhenie-nacii-kazahskiy-yazyk-v-pechat-dlya-kursiva-010319-page-311.jpg, http://kclub.kz/files/images/book-preview/19/sluzhenie-nacii-kazahskiy-yazyk-v-pechat-dlya-kursiva-010319-page-312.jpg, http://kclub.kz/files/images/book-preview/19/sluzhenie-nacii-kazahskiy-yazyk-v-pechat-dlya-kursiva-010319-page-356.jpg, http://kclub.kz/files/images/book-preview/19/sluzhenie-nacii-kazahskiy-yazyk-v-pechat-dlya-kursiva-010319-page-357.jpg, http://kclub.kz/files/images/book-preview/19/sluzhenie-nacii-kazahskiy-yazyk-v-pechat-dlya-kursiva-010319-page-397.jpg, http://kclub.kz/files/images/book-preview/19/sluzhenie-nacii-kazahskiy-yazyk-v-pechat-dlya-kursiva-010319-page-398.jpg
[node:field-book-preview:?]
[node:comments]
[node:comments:0]
[node:comments:1]
[node:comments:2]
[node:comments:3]
[node:comment-count]0
[node:field_rubric]Деловая литература
[node:field-rubric]Деловая литература
[node:field-rubric:0]Деловая литература
[node:field-rubric:0:parents-all]Деловая литература
[node:field-rubric:0:parents-all:1]
[node:field-rubric:0:parents-all:2]
[node:field-rubric:0:parents-all:3]
[node:field-rubric:0:i18n-description]
[node:field-rubric:0:edit-url]http://kclub.kz/kz/taxonomy/term/4/edit
[node:field-rubric:0:i18n-name]Деловая литература
[node:field-rubric:0:localized-name]Деловая литература
[node:field-rubric:0:original]
[node:field-rubric:0:parent]
[node:field-rubric:0:i18n-parent]
[node:field-rubric:0:root]
[node:field-rubric:0:tid]4
[node:field-rubric:0:url]http://kclub.kz/kz/rubrics/delovaya-literatura
[node:field-rubric:0:url:absolute]http://kclub.kz/kz/rubrics/delovaya-literatura
[node:field-rubric:0:url:args]rubrics, delovaya-literatura
[node:field-rubric:0:url:brief]kclub.kz/kz/rubrics/delovaya-literatura
[node:field-rubric:0:url:relative]/kz/rubrics/delovaya-literatura
[node:field-rubric:0:url:unaliased]http://kclub.kz/kz/taxonomy/term/4
[node:field-rubric:0:url:path]rubrics/delovaya-literatura
[node:field-rubric:0:vocabulary]Рубрики
[node:field-rubric:0:vocabulary:i18n-description]
[node:field-rubric:0:vocabulary:edit-url]http://kclub.kz/kz/admin/structure/taxonomy/rubrics/edit
[node:field-rubric:0:vocabulary:machine-name]rubrics
[node:field-rubric:0:vocabulary:i18n-name]Рубрики
[node:field-rubric:0:vocabulary:original]
[node:field-rubric:0:vocabulary:term-count]3
[node:field-rubric:0:vocabulary:name]Рубрики
[node:field-rubric:0:vocabulary:node-count]26
[node:field-rubric:0:vocabulary:description]
[node:field-rubric:0:vocabulary:vid]3
[node:field-rubric:0:i18n-vocabulary]Рубрики
[node:field-rubric:0:i18n-vocabulary:i18n-description]
[node:field-rubric:0:i18n-vocabulary:edit-url]
[node:field-rubric:0:i18n-vocabulary:machine-name]
[node:field-rubric:0:i18n-vocabulary:i18n-name]
[node:field-rubric:0:i18n-vocabulary:original]
[node:field-rubric:0:i18n-vocabulary:term-count]
[node:field-rubric:0:i18n-vocabulary:name]
[node:field-rubric:0:i18n-vocabulary:node-count]
[node:field-rubric:0:i18n-vocabulary:description]
[node:field-rubric:0:i18n-vocabulary:vid]
[node:field-rubric:0:parents]
[node:field-rubric:0:name]Деловая литература
[node:field-rubric:0:node-count]4
[node:field-rubric:0:weight]0
[node:field-rubric:0:description]
[node:field-rubric:1]
[node:field-rubric:2]
[node:field-rubric:3]
[node:field-paragraph]
[node:field-paragraph:0]
[node:field-paragraph:1]
[node:field-paragraph:2]
[node:field-paragraph:3]
[node:field_paragraph]
[node:field_paper_type]Офсетная
[node:field-paper-type]Офсетная
[node:field-paper-type:0]Офсетная
[node:field-paper-type:0:parents-all]Офсетная
[node:field-paper-type:0:parents-all:1]
[node:field-paper-type:0:parents-all:2]
[node:field-paper-type:0:parents-all:3]
[node:field-paper-type:0:i18n-description]
[node:field-paper-type:0:edit-url]http://kclub.kz/kz/taxonomy/term/6/edit
[node:field-paper-type:0:i18n-name]Офсетная
[node:field-paper-type:0:localized-name]Офсетная
[node:field-paper-type:0:original]
[node:field-paper-type:0:parent]
[node:field-paper-type:0:i18n-parent]
[node:field-paper-type:0:root]
[node:field-paper-type:0:tid]6
[node:field-paper-type:0:url]http://kclub.kz/kz/paper-types/ofsetnaya
[node:field-paper-type:0:url:absolute]http://kclub.kz/kz/paper-types/ofsetnaya
[node:field-paper-type:0:url:args]paper-types, ofsetnaya
[node:field-paper-type:0:url:brief]kclub.kz/kz/paper-types/ofsetnaya
[node:field-paper-type:0:url:relative]/kz/paper-types/ofsetnaya
[node:field-paper-type:0:url:unaliased]http://kclub.kz/kz/taxonomy/term/6
[node:field-paper-type:0:url:path]paper-types/ofsetnaya
[node:field-paper-type:0:vocabulary]Типы бумаги
[node:field-paper-type:0:vocabulary:i18n-description]
[node:field-paper-type:0:vocabulary:edit-url]http://kclub.kz/kz/admin/structure/taxonomy/paper_types/edit
[node:field-paper-type:0:vocabulary:machine-name]paper_types
[node:field-paper-type:0:vocabulary:i18n-name]Типы бумаги
[node:field-paper-type:0:vocabulary:original]
[node:field-paper-type:0:vocabulary:term-count]2
[node:field-paper-type:0:vocabulary:name]Типы бумаги
[node:field-paper-type:0:vocabulary:node-count]24
[node:field-paper-type:0:vocabulary:description]
[node:field-paper-type:0:vocabulary:vid]6
[node:field-paper-type:0:i18n-vocabulary]Типы бумаги
[node:field-paper-type:0:i18n-vocabulary:i18n-description]
[node:field-paper-type:0:i18n-vocabulary:edit-url]
[node:field-paper-type:0:i18n-vocabulary:machine-name]
[node:field-paper-type:0:i18n-vocabulary:i18n-name]
[node:field-paper-type:0:i18n-vocabulary:original]
[node:field-paper-type:0:i18n-vocabulary:term-count]
[node:field-paper-type:0:i18n-vocabulary:name]
[node:field-paper-type:0:i18n-vocabulary:node-count]
[node:field-paper-type:0:i18n-vocabulary:description]
[node:field-paper-type:0:i18n-vocabulary:vid]
[node:field-paper-type:0:parents]
[node:field-paper-type:0:name]Офсетная
[node:field-paper-type:0:node-count]24
[node:field-paper-type:0:weight]0
[node:field-paper-type:0:description]
[node:field-paper-type:1]
[node:field-paper-type:2]
[node:field-paper-type:3]
[node:field-circulation]3000
[node:field_circulation]3000
[node:language]ru
[node:field_book_format]60х90 1/16
[node:field-book-format]60х90 1/16
[node:field_price]1400
[node:field-price]1400
[node:field_language]Казахский
[node:field-language]Казахский
[node:field-language:0]Казахский
[node:field-language:0:parents-all]Казахский
[node:field-language:0:parents-all:1]
[node:field-language:0:parents-all:2]
[node:field-language:0:parents-all:3]
[node:field-language:0:i18n-description]
[node:field-language:0:edit-url]http://kclub.kz/kz/taxonomy/term/2/edit
[node:field-language:0:i18n-name]Казахский
[node:field-language:0:localized-name]Казахский
[node:field-language:0:original]
[node:field-language:0:parent]
[node:field-language:0:i18n-parent]
[node:field-language:0:root]
[node:field-language:0:tid]2
[node:field-language:0:url]http://kclub.kz/kz/languages/kazahskiy
[node:field-language:0:url:absolute]http://kclub.kz/kz/languages/kazahskiy
[node:field-language:0:url:args]languages, kazahskiy
[node:field-language:0:url:brief]kclub.kz/kz/languages/kazahskiy
[node:field-language:0:url:relative]/kz/languages/kazahskiy
[node:field-language:0:url:unaliased]http://kclub.kz/kz/taxonomy/term/2
[node:field-language:0:url:path]languages/kazahskiy
[node:field-language:0:vocabulary]Языки
[node:field-language:0:vocabulary:i18n-description]
[node:field-language:0:vocabulary:edit-url]http://kclub.kz/kz/admin/structure/taxonomy/languages/edit
[node:field-language:0:vocabulary:machine-name]languages
[node:field-language:0:vocabulary:i18n-name]Языки
[node:field-language:0:vocabulary:original]
[node:field-language:0:vocabulary:term-count]3
[node:field-language:0:vocabulary:name]Языки
[node:field-language:0:vocabulary:node-count]26
[node:field-language:0:vocabulary:description]
[node:field-language:0:vocabulary:vid]5
[node:field-language:0:i18n-vocabulary]Языки
[node:field-language:0:i18n-vocabulary:i18n-description]
[node:field-language:0:i18n-vocabulary:edit-url]
[node:field-language:0:i18n-vocabulary:machine-name]
[node:field-language:0:i18n-vocabulary:i18n-name]
[node:field-language:0:i18n-vocabulary:original]
[node:field-language:0:i18n-vocabulary:term-count]
[node:field-language:0:i18n-vocabulary:name]
[node:field-language:0:i18n-vocabulary:node-count]
[node:field-language:0:i18n-vocabulary:description]
[node:field-language:0:i18n-vocabulary:vid]
[node:field-language:0:parents]
[node:field-language:0:name]Казахский
[node:field-language:0:node-count]10
[node:field-language:0:weight]0
[node:field-language:0:description]
[node:field-language:1]
[node:field-language:2]
[node:field-language:3]